Van vraaggestuurde naar waardegestuurde benadering
: een onderzoek naar de huisvestigingsbehoeften en het inzichtelijk maken van de waarde voor opdrachtgevers in de primaire onderwijssector

  • A.R. Walraven

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award30 Jun 2008
Original languageDutch
SupervisorBauke de Vries (Supervisor 1), H.A.J. de Ridder (External coach) & P. Frolichs (External coach)

Cite this

'