Van VIP tot trouwe klant : het opzetten van een systeem voor relatiebeheer voor PTT Telecom, Regio Zeeland

  • Marije Douwes

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1995
Original languageDutch
SupervisorJ.I.M. Halman (Supervisor 1)

Cite this

'