Van product naar dienstproduct
: een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om dienstproducten in planmatige overdekte winkelcentra toe te passen

  • R.A.J.C. van Veggel

Student thesis: Master

Date of Award31 May 2009
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1), I.I. Janssen (Supervisor 2), L.A.M.C. van de Ven (Supervisor 2) & M. van Koningsveld (External coach)

Cite this

'