Van prestatie tot produkt-marktcombinatie : de bepaling van voorkeursnormen en wegingsfactoren aan de hand van een woonwaarderingsonderzoek . Aanzet tot strategisch voorraadbeheer Stichting WVS

  • Marco L. van der Wel

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 1995
Original languageDutch
SupervisorJos J.A.M. Smeets (Supervisor 1), H. Hofman (Supervisor 2) & Harmen Oppewal (External coach)

Cite this

'