Van logistieke geldstroomdiagnose naar een reductie van het onderhanden werk
: aanzet tot een logistiek beheersingsconcept

  • Marco van Duijnhoven

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1992
Original languageDutch
SupervisorJ.W.M. Bertrand (Supervisor 1)

Cite this

'