Van gebruikseisen naar technische specifikaties : de vertaling van belevingsaspekten naar bouwkundige prestaties

  • Roger Marien

Student thesis: Master

Date of Award30 Sep 1991
Original languageDutch
SupervisorH.A.J. Henket (Supervisor 1)

Cite this

'