Universitair vastgoed : een keuzemodel ter versteviging van het financiële draagvlak voor de universitaire huisvesting

  • J.M.P. van Rooij

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 2002
Original languageDutch
SupervisorW.G. Keeris (Supervisor 1) & H. Hofman (Supervisor 2)

Cite this

'