Uitwisseling van productstructuren tussen CAD, EDM en ERP : ontwerp van een conversietool

  • Evelien van der Grift

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1999
Original languageDutch
SupervisorH.J. Pels (Supervisor 1) & Ad T.M. Aerts (Supervisor 2)

Cite this

'