Uitvoeringstijdbepaling in de ontwerpfase : een studie ten behoeve van het ontwikkelen van een hulpmiddel bij het bepalen van de uitvoeringstijd in de ontwerpfase van het bouwproces . Handleiding uitvoeringstijdmodel 1998 (UTM98) : een computerprogramma voor het bepalen van de uitvoeringstijd van een utiliteitsgebouw in de ontwerpfase van het bouwproces

  • J. Elberse

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 1998
Original languageDutch
SupervisorG.J. Maas (Supervisor 1), M.M.J. Vissers (Supervisor 2) & R.H.M. van Zutphen (Supervisor 2)

Cite this

'