Uitbreiding en verbetering van een ultrasone dempingsmeter gebaseerd op de verschuiving van de gemiddelde frequentie

  • M.C.A.A. Heddes

Student thesis: Master

Date of Award30 Sept 1989
Original languageDutch
SupervisorJ.E.W. Beneken (Supervisor 1)

Cite this

'