Tussen gezichten
: ontwerp voor inclusie van dementerende verpleeghuisbewoners in de maatschappij, door het regisseren van ontmoetingen in het Weizigtpark te Dordrecht

  • E.G.C. Fraters

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 2009
Original languageDutch
SupervisorM.W. van der Poll (Supervisor 1), B. Molenaar (Supervisor 2) & Jacob C.T. Voorthuis (Supervisor 2)

Cite this

'