Turbulentie onderzoek met optische probes aan grote holle gemagnetiseerde Argon boog

  • P.J. Eenshuistra

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1984
Original languageDutch
SupervisorJ.M.M.J. Vogels (Supervisor 1) & P.J. vd Mortel (Supervisor 2)

Cite this

'