Triangulating the human head : de theoretische basis van het Magnetoencephalogram : de modellering van het hoofd als volumegeleider en enige beschouwingen betreffende de fluxtransformator

  • J.W.H. Meijs

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1984
Original languageDutch

Cite this

'