Transitie Lynx-NH90
: consequenties voor de bedrijfsvoering en informatievoorziening binnen de materiaalplanning en -verwerving op Marinevliegkamp de Kooy

  • J.K.J. Hekker

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 2003
Original languageDutch
SupervisorJ.J.M. Trienekens (Supervisor 1)

Cite this

'