Transformatie.....Tilburg-Noord : een stedebouwkundige studie over de aanpak van de problemen in de naoorlogse woongebieden aan de hand van een verdichting en rekonstruktie van Tilburg-Noord

  • Jan Wabeke

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1984
Original languageDutch
SupervisorH.M. Goudappel (Supervisor 1)

Cite this

'