Totale asymmetrische synthese van C-6 gesubstitueerde steroiden met thiofeen als A-ring via olefinische cyclisaties

  • R.J.E.M. de Weerd

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch

Cite this

'