Toestandsschatten van niet-lineaire dynamische systemen met behulp van de eindige elementen methode

  • M.Q.M. van de Nobelen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1989
Original languageDutch
SupervisorJ.J. Kok (Supervisor 1) & M.J.G. (René) van de Molengraft (Supervisor 2)

Cite this

'