Toepassing van een extended Kalman filter voor het schatten van de parameters van een asynchrone machine

  • P.J. Deurwaarder

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1988
Original languageDutch
SupervisorP. Eijkhoff (Supervisor 1)

Cite this

'