Toepassing van de complexe functietheorie op de technische plasticiteitsleer

  • Henk Coppelmans

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1987
Original languageDutch

Cite this

'