Toepasbaarheid van temperatuurgeprogrammeerde retentie-indices voor de geautomatiseerde identificatie van componenten in complexe mengsels met capillaire gaschromatografie

  • Wout Damen

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1985
Original languageDutch
SupervisorC.A.M.G. Cramers (Supervisor 1) & J.A. Rijks (Supervisor 2)

Cite this

'