Toekomstonderzoek in de bouwnijverheid : beschrijving van het doel en de bruikbaarheid van toekomstonderzoek in het algemeen, met daarbij een accent op het scenariodenken en de scenariotechniek in het bijzonder...

  • T.J.M. Moeskops

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1985
Original languageDutch
SupervisorL.P. Sikkel (Supervisor 1)

Cite this

'