Tijdelijk wonen in een kantoorgebouw?
een onderzoek naar de mogelijkheden van tijdelijke herbestemming van leegstaande kantoorgebouwen naar woongebouwen voor starters

  • M.H.F. Nooijen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2005
Original languageDutch
SupervisorJ.M. Post (Supervisor 1), John P.M. Swagten (Supervisor 2) & Wim Zeiler (Supervisor 2)

Cite this

'