Tijd voor voorzieningen
: een onderzoek naar de timingproblematiek bij de totstandkoming van voorzieningen op grootschalige uitbreidingslocaties in Nederland

  • S.J.M. van Hoef
  • S.W.B. van Rijn

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2010
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1), I.I. Janssen (Supervisor 2), Dave W.Q. Havermans (Supervisor 2) & T. Walvius (External coach)

Cite this

'