Tijd voor voorzieningen
: een onderzoek naar de timingproblematiek bij de totstandkoming van voorzieningen op grootschalige uitbreidingslocaties in Nederland

  • S.J.M. van Hoef
  • S.W.B. van Rijn

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 2010
Original languageDutch
SupervisorJos J.A.M. Smeets (Supervisor 1), I.I. Janssen (Supervisor 2), D.W.Q. Havermans (Supervisor 2) & T. Walvius (External coach)

Cite this

Tijd voor voorzieningen: een onderzoek naar de timingproblematiek bij de totstandkoming van voorzieningen op grootschalige uitbreidingslocaties in Nederland
van Hoef, S. J. M. (Author), van Rijn, S. W. B. (Author). 31 Aug 2010

Student thesis: Master