Tijd, geld, kwaliteit ... en imago dan?
een exploratief onderzoek naar het beheersen van imagoschade bij complexe infrastructurele projecten

  • Nico J.C. Jans

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 2005
Original languageDutch
SupervisorA.L.M. Eekelen (Supervisor 1), W.F. Schaefer (Supervisor 2) & D. Roeleven (Supervisor 2)

Cite this

'