Thermisch geactiveerde vloeren in woningen
: een onderzoek naar de toepassing en advisering van vloerverwarming / -koeling en betonkernactivering in woningen

  • I.A. van de Cruijs

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 2009
Original languageDutch
SupervisorJan L.M. Hensen (Supervisor 1), Marcel G.L.C. Loomans (Supervisor 2) & C.W.J. Cox (External coach)

Cite this

'