Testen van software voor het schatten van toestandsruimte parameters

  • J.A.M. Scheepers

Student thesis: Master

Date of Award1 Nov 1986
Original languageDutch
SupervisorP. Eijkhoff (Supervisor 1)

Cite this

'