Test van theoretische beschrijvingen van 1D easy-plane ferromagneten : magnetisatie- en soortelijke warmtemetingen

  • J.H.P.M. Emmen

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 1988
Original languageDutch
SupervisorK. Kopinga (Supervisor 1) & W.J.M. de Jonge (Supervisor 2)

Cite this

'