Tele-informatiediensten en het Midden- en Klein Bedrijf : onderzoek naar de faktoren die van invloed zijn op het huidige gebruik en op de behoefte en mogelijkheden

  • Diane Kremer

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1995
Original languageDutch
SupervisorJ.H.M. Stroeken (Supervisor 1)

Cite this

'