Synthese en conformatieanalyse van fosfaatgemethyleerde nucleosiden : conformatietransmissie in 3'(0)gefosforyleerde thymidineverbindingen pseudorotatie in monocyclische oxyfosforanen

  • Wim Doedel

Student thesis: Master

Date of Award1 Feb 1987
Original languageDutch

Cite this

'