Strategische engineer-to-order keuzes en de structurering van het voortbrengingsproces : hoe produkt- en marktkarakeristieken de ontwikkelstrategie beinvloeden en consequenties hebben voor de interrelaties tussen het klantorderonafhankeli klantorderg

  • Hans A. Wissink

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1993
Original languageDutch
SupervisorL.H. Kroep (Supervisor 1)

Cite this

'