Stralingseigenschappen van een in koud, homogeen plasma geplaatste vlakkeplaatantenne met inhomogene "sheath"

  • A.M. de Waal

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1983
Original languageDutch
SupervisorM.P.H. Weenink (Supervisor 1)

Cite this

'