Straling van dipolen, geplaatst in de nabijheid van een plat, homogeen, isotroop impedantievlak

  • M.H.H. van Dijk

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 1969
Original languageDutch
SupervisorA.A.T.M. van Trier (Supervisor 1)

Cite this

'