Straling van dipolen, geplaatst in de nabijheid van een plat, homogeen, isotroop impedantievlak

  • M.H.H. van Dijk

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Jan 1969
Original languageDutch
SupervisorA.A.T.M. van Trier (Supervisor 1)

Cite this

Straling van dipolen, geplaatst in de nabijheid van een plat, homogeen, isotroop impedantievlak
van Dijk, M. H. H. (Author). 31 Jan 1969

Student thesis: Master