Stikstofbinding aan overgangsmetaalcomplexen : metingen aan het systeem biscyclopentadienyltitaandichloride/lithiumnaphtalide

  • M.J.R. Visseren

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1969
Original languageDutch

Cite this

'