Sterkte-zwakte-analyse als hulpmiddel bij de regionale beleidsvorming : een eerste aanzet door middel van een inventariserend onderzoek in de grafische sector in de regio Zuidoost-Brabant

  • R.A.M. van Agtmaal

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1983
Original languageDutch
SupervisorH.G. Schotman (Supervisor 1) & A.H. van der Zwaan (Supervisor 2)

Cite this

'