Stedelijke ontwikkelingen in Israel : een studie over het ontstaan van Israels nieuwe steden en de daarmee gepaard gaande veranderingen in de nederzettingstruktuur

  • G.F.J. Simonetti

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1974
Original languageDutch

Cite this

'