Stedebouw onder absolute marktvoorwaarden : een verhandeling over het verband tussen enerzijds de rol van de overheid en anderzijds spekulatie, verval en sociale verdringing in Brussel

  • A.J.H. Smets

Student thesis: Master

Date of Award1 Sept 1993
Original languageDutch

Cite this

'