Stedebouw in de stadsvernieuwing? : een analyse van stedebouwkundige en volkshuisvestingsaspecten in de stadsvernieuwingswijk Crooswijk te Rotterdam, uitgewerkt in een structuurschets voor de wijk en een bebouwingsplan voor een woonbuurt

  • Mariette Gobbens

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1983
Original languageDutch

Cite this

'