Stationaire versus transiënte CFD-simulatie en validatie van gedwongen isotherme mengventilatie in een testruimte

  • J. van der Weerd

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 2008
Original languageDutch
SupervisorM.H. de Wit (Supervisor 1), B. Blocken (Supervisor 2), Jan Diepens (Supervisor 2), G.J.F. van Heijst (Supervisor 2) & Ruben R. Trieling (Supervisor 2)

Cite this

'