Stationaire verdelingen behorende bij gesloten netwerksystemen van wachtrijen, en bij het met time-sharing en "swap"-tijden uitgebreide M/M/1-systeem

  • Leo W.G. Strijbosch

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1975
Original languageDutch
SupervisorJ. Wessels (Supervisor 1)

Cite this

'