Standaardisatie in het bouwbedrijf : een onderzoek naar de bouwkostenbesparingen en de afname van de indelingsmogelijkheden van de woning als gevolg van het standaardiseren van gebouwelementen op bedrijfsnivo in plaats van op projectnivo

  • M. Martens

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1993
Original languageDutch
SupervisorG.J. Maas (Supervisor 1)

Cite this

'