Stadsvernieuwing in woonwijken : een case-study : de wijk Gerardus Majella in Breda

  • Joop Hamers
  • V.W. Piscaer
  • P.F.M. Wijtvliet

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1974
Original languageDutch
SupervisorH.M. Goudappel (Supervisor 1)

Cite this

'