Stadsvernieuwing in de Jordaan : de voortgang van het stadsvernieuwingsproces in de Jordaan, en meningen van bewoners over de resultaten ervan

  • Baltie Teeuwen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1989
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'