Stadsvernieuwing en/of bevolkingspolitiek : een onderzoek naar de relatie tussen de stadsvernieuwingsmaatregelen en de bevolkingssamenstelling in de wijk het Oude Noorden te Rotterdam

  • G.J.J.P. Pereboom
  • A. van Grootheest

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1985
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1), W.H. de Hoop (Supervisor 2), P.J. van Ruler (Supervisor 2) & J.J.A.M. Smeets (Supervisor 2)

Cite this

'