Spraakherkenning gebaseerd op stochastische modellering van spraakproduktie

  • C.H.H. Janssen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1988
Original languageDutch
SupervisorW.M.G. van Bokhoven (Supervisor 1)

Cite this

'