Spinhamiltoniaan voor S=1/2 in systemen van orthorombische of hogere symmetrie : bepaling van de parameters en hun significantiegrenzen met toepassing op Cu2+ centra in NH4C1

  • T. de Neef

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1971
Original languageDutch

Cite this

'