Sociale selectiviteit stadsvernieuwing : een evaluatie van bouwen voor de buurt in Amsterdam t.a.v. herhuisvestingsaspecten

  • G.H.W. Lebbink

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1982
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'