Slugsnelheden in downcomers in een multistage gefluidiseerd bed

  • P.M.J. van der Veeken

Student thesis: Master

Date of Award31 May 2000
Original languageDutch
SupervisorH.W. Piepers (Coach) & A.A.H. Drinkenburg (Supervisor 1)

Cite this

'