Slagvaardigheid door produktiebeheersing : structurering van de produktiebeheersing in een make-to-order "selling capacity" organisatie

  • J.M.J. van den Bosch

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1991
Original languageDutch
SupervisorJ.W.M. (Will) Bertrand (Supervisor 1)

Cite this

'