Simulatie van E.S.R. spektra van polykristallijne stoffen met een computer : E.S.R. spektra van (CuF6)4- en (TiF6)3-

  • W.L. Konijnendijk

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1968
Original languageDutch

Cite this

'