Signaalafhankelijke Kernel-functies voor de berekening van tijd-frequentie distributies

  • P.H. Timmerman

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1994
Original languageDutch
SupervisorH.J. Butterweck (Supervisor 1)

Cite this

'